Mail to:
mete@nefel.com

Pêsîrên dayê

pêsîrên dayê

 

 

 

 

 

 

 

 

Weşanên Apecê, 2013
Stockholm

e-wêje

 

 

pêsîrên dayê

 

 

 

 

 

 

 

 

Weşanên
Peywendê, 2014
Îstenbol

Evrensel.net